Usenet downloads

Terwijl Usenet oorspronkelijk ontworpen werd als groot kennisarchief voor het uitwisselen van berichten, heeft het zich inmiddels ontwikkeld tot een populair download platform. Dit werd mogelijk door de zogenaamde Binary Newsgroups. Anders dan bij normale newsgroups kunnen hier ook attachments, de zogenaamde binaries gepubliceerd worden en vervolgens gedownload door andere users.

Anders dan bij peer-to-peer netwerken worden de gegevens dus niet direct uitgewisseld tussen users. Bovendien wordt in de regel niet verwacht dat users zelf bestanden beschikbaar maken. In Usenet wordt het heel gewoon gevonden als users alleen maar berichten lezen of bestanden downloaden en ze zelf niet posten.

Highspeed downloads uit Usenet

Wie gegevens tussen twee computers uitwisselt, is qua download snelheid altijd afhankelijk van de upload snelheid van de andere zijde. Aangezien de upload snelheid van veel internet providers heel langzaam is, neemt het downloaden van grotere bestanden daardoor vaak veel tijd in beslag.

Dankzij de decentrale structuur van het Usenet zijn bijzonder hoge download snelheden haalbaar. Hier worden de bestanden al op speciale Usenet servers opgeslagen. Deze bijzondere architectuur maakt het mogelijk de volledige capaciteit van de eigen internettoegang te benutten en gegevens te downloaden met een snelheid die nauwelijks voor mogelijk werd gehouden.