Usenet Newsgroups

Usenet Newsgroups

Das Usenet wordt vaak vergeleken met een groot informatiebord waarop iedereen boodschappen kan achterlaten. Analoog daarmee kunnen in Usenet berichten in zogenaamde Newsgroups (Nederlands: nieuwsgroepen) gepost worden. De Newsgroups lijken daardoor op de discussieforums uit het World Wide Web waarop users berichten (messages) kunnen posten en lezen.

Newsgroups houden zich daarbij in de regel bezig met één bepaald thema dat meestal al herkenbaar is in de naam van de Newsgroup. Korte omschrijvingen, de zogenaamde „taglines“, leveren daarbij nadere informatie over de inhoud van de nieuwsgroep. De hiërarchische structuur van Usenet wordt ook weerspiegeld door de naam van verschillende Newsgroups.

Het eerste blok in de naam van de newsgroup geeft daarbij het hoogste hiërarchische niveau aan, dat het Usenet in grove themablokken indeelt. De negen grootste hiërarchische groepen zijn comp.*, talk.*, soc.*, sci.*, humanities.*, misc.*, news.* en rec.* (zij vormen de groep van de zogenaamde „Big Eight“) net als alt.*. Terwijl de eerste acht groepen – de „Big Eight“ – onder een inhoudelijke controle vallen, is dat in de laatste groep, .alt* niet het geval. Hier is daarom ook een groot deel van de zogenaamde Binary Newsgroups te vinden, waarin naast messages ook attachments, de binaries, te vinden zijn..

Binary Newsgroups

Binary Newsgroups kunnen meestal tamelijk eenvoudig door hun naam geïdentificeerd worden. Na de bovenste hiërarchie bevindt zich in het tweede blok meestal het begrip „binaries“. Bijvoorbeeld: alt.binaries.* In deze Newsgroups kunnen dus naast berichten ook bestanden gedownload of gepubliceerd worden.

Met behulp van geschikte Usenet software kunnen de binaries (Engels voor „binaire bestanden“) eenvoudig gevonden en gedownload worden. Dit is in de regel echter alleen mogelijk bij commerciële Usenet providers. Gangbare Usenet search engines laten daarentegen vaak niet eens het zoeken naar binaries toe of maken tenminste het downloaden van een bestand een stuk moeilijker..

Terwijl het basisbeginsel van peer-to-peer netwerken is bestanden uit te wisselen met andere users – dus ook zelf bestanden voor andere users beschikbaar te maken – wordt dat op Usenet normaal gesproken niet verwacht. Een reden daarvoor is de enorme hoeveelheid gegevens. Wanneer alle Usenet users zelf bestanden in Binary Newsgroups zouden publiceren, zouden de servers overspoeld worden door binaries. Daardoor is het op Usenet heel normaal alleen maar gegevens te downloaden zonder zelf iets te publiceren.